DHL SERVICE POINT - en pakettjänst för privatpersoner

Våra in- och utlämningsställen kallar vi DHL SERVICE POINTs. Du hittar dem på platser som du besöker varje dag: affären runt hörnet, din närmaste bensinstation osv. Totalt finns ca 1 300 DHL SERVICE POINTs över hela Sverige.

Alla transporter mellan våra DHL SERVICE POINTs i Sverige är klimatsmarta. Det betyder att vi kompenserar för koldioxidutsläppen som orsakas, genom investeringar i ny fordonsteknik, plantering av energiskog m m, så att effekten på miljön neutraliseras. Utan att det kostar dig något extra och utan att leveransen tar längre tid.

Varje paket har ett enhetspris oavsett avstånd i Sverige. Ytteremballage får du gratis på din DHL SERVICE POINT och betalar gör du kontant eller med kort vid inlämningstillfället.

Det här är bara början

Vi på DHL är väl medvetna om att transporter är den största enskilda källan till koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringar och växthuseffekten. Därför strävar vi ständigt efter att minska vår verksamhets miljöpåverkan. Men det tar tid att hitta varaktiga lösningar på miljöfrågor. Och det bygger på handling, inte fina ord.

Vi har genomfört och genomför mängder av åtgärder för att göra vår verksamhet och våra tjänster klimatsmartare. Klicka här för att läsa mer om dem.