Otillåtet gods vid transporter

Det finns gods som inte får transporteras med DHL av verksamhetsmässiga eller juridiska skäl, bland annat. Om du är osäker på om ditt gods kan transporteras eller vill ha mer information kontakta vår kundservice på 0771 – 345 345.

 • Levande eller döda djur och insekter
 • Guld, silver, värdefulla smycken* och klockor
 • Ädelmetaller, ädelstenar, industridiamanter
 • Valutor, Kontanta medel, mynt, sedlar, värdepapper, pass,andra omsättningsbara dokument eller giltiga värdehandlingar
 • Kredit- eller bankkort
 • Vapen, vapendelar och ammunition
 • Alkoholhaltiga drycker och tobak
 • Narkotika, droger, tobak eller mediciner
 • Mänskliga kvarlevor inklusive aska
 • Levande växter, färskvaror
 • Ovärderliga föremål, antikviteter, konst, samlarobjekt
 • Pornografiskt material
 • Piratkopior och förfalskningar
 • Illegala varor såsom elfenben, päls och utrotningshotade djurprodukter
 • Farligt gods enligt IATA och ADR*
* undantag finns. Vänligen kontakta vår kundservice.

 

Tänk på att du som avsändare alltid är ansvarig och måste vara säker på att du inte skickar något som strider mot några lagar eller bestämmelser. DHL ansvarar inte för paket med förbjudet innehåll.
Även annat gods kan vara förbjudet att skicka. Har du frågor angående gods du ska skicka, kontakta vår kundservice.
DHL äger rätt att öppna och undersöka försändelsen utan föregående meddelande till avsändaren, i enlighet med företagets allmänna bestämmelser. DHL beslutar ifall godset kan transporteras säkert och legalt.